Zasady pisania recenzji

  • Recenzja powinna być rzeczowa - zawierać konkretne fakty i opisywać faktyczne doświadczenia.
  • Niedopuszczalne jest pisanie fałszywych recenzji.
  • W recenzji powinny znaleźć się zarówno dobre jak i złe strony firmy lub jej produktu i usług.
  • Recenzja musi być napisana poprawnie gramatycznie i ortograficznie.
  • Recenzja musi być estetycznie sformatowana i zawierać paragrafy.

Lost Password

Sign Up

0
Would love your thoughts, please comment.x