Warunki użytkowania

Warunki użytkowania serwisu internetowego ministerfinansow.pl

Niniejsze warunki użytkowania dotyczą serwisu internetowego ministerfinansow.pl będącego własnością i prowadzonego przez Szymon Ziemba i stanowią opis zasad obowiązujących wszystkie osoby korzystające z tego serwisu. Korzystanie z serwisu internetowego Ministerfinansow.pl oznacza wyrażenie przez Państwa akceptacji w całości niniejszych warunków użytkowania i zgody na ich przestrzeganie. W przypadku braku akceptacji tych warunków należy zrezygnować z korzystania z serwisu internetowego Ministerfinansow.pl

Przedstawiane poniżej warunki są tożsame z warunkami korzystania z ratingów wiarygodności nadawanych przez serwis Minister Finansów. Przed wykorzystaniem w jakikolwiek sposób ratingów i innych informacji zawartych w serwisie Ministerfinansow.pl oraz przed podejmowaniem w oparciu o nie jakichkolwiek decyzji należy zapoznać się z warunkami użytkowania.

Warunki użytkowania serwisu internetowego agencji www.ministerfinansow.pl

Ministerfinansow.pl zapewnia bezpłatny dostęp dla wszystkich zainteresowanych osób (użytkowników) do prowadzonego serwisu internetowego. Użytkownicy mogą wykorzystywać informacje zawarte w serwisie Ministerfinansow.pl wyłącznie do własnych celów i na własne potrzeby.

Wszelkie prawa autorskie i pokrewne, związane z treściami publikowanymi przez w niniejszym serwisie internetowym należą do właściciela serwisu. Dla osób fizycznych(indywidualnych użytkowników) w celach niekomercyjnych oraz środków masowego przekazu(w tym stron internetowych) dozwolone jest kopiowanie oraz powielanie, publikowanie w internecie całości lub części informacji i materiałów zawartych w niniejszej witrynie internetowej pod warunkiem umieszczenia aktywnego linka zwrotnego do strony ministerfinansow.pl.

Dla podmiotów komercyjnych nie jest dozwolone kopiowanie oraz powielanie w jakikolwiek sposób, modyfikowanie, publikowanie, dystrybucja, odsprzedaż, oraz przechowywanie całości lub części informacji i materiałów zawartych w niniejszej witrynie internetowej bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody właściciela serwisu Ministerfinansow.pl.

Zastrzeżenia dotyczące odpowiedzialności właściciela i twórców Ministerfinansow.pl

Wszelkie informacje zawarte w serwisie internetowym www.ministerfinansow.pl oparte są na źródłach uważanych przez twórców za wiarygodne. Twórcy anni właściciel nie ma jednak możliwości weryfikacji aktualności, prawdziwości i ścisłości wszystkich pozyskiwanych i umieszczanych w serwisie internetowym informacji, w związku z czym właściciel serwisu Ministerfinansow.pl nie zapewnia żadnych deklaracji lub gwarancji co do aktualności, ścisłości i prawdziwości informacji i materiałów zawartych w serwisie internetowym agencji. właściciel serwisu Ministerfinansow.pl nie będzie zatem ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania tych informacji przez osoby korzystające z niniejszej witryny.

Ratingi oraz wszelkie informacje zawarte w serwisie Ministerfinansow.pl stanowią wyłącznie własną niezależną opinię twórców serwisu na temat kondycji finansowo-ekonomicznej, ryzyka kredytowego (ryzyka niewypłacalności) podmiotów podlegających ocenie, jakości produktów i nie mogą być one traktowane w inny sposób.

Ministerfinansow.pl nie zajmuje się doradztwem inwestycyjnym, a wystawiane przez Ministerfinansow.pl ratingi wiarygodności nie stanowią rekomendacji kupna, utrzymywania, bądź też sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, jak również nie stanowią rekomendacji nawiązania, utrzymywania lub zaprzestania innych form współpracy biznesowej z ocenianymi podmiotami. to samo dotyczy wszelkich informacji zawartych w serwisie Ministerfinansow.pl. Osoby podejmujące decyzje w oparciu o przyznane przez Ministerfinansow.pl ratingi i informacje zawarte w serwisie Ministerfinansow.pl robią to wyłącznie na własne ryzyko. Ministerfinansow.pl nie uczestniczy w zyskach, jak również nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty użytkowników lub stron trzecich, jakie mogą wyniknąć z korzystania z nadawanych przez agencję ratingów.

Za świadczone usługi oceny wiarygodności finansowej serwis Ministerfinansow.pl pobiera opłaty od ocenianych podmiotów. Opłata taka może mieć charakter jednorazowy, bądź też może mieć formę rocznego abonamentu za stworzenie profilu, weryfikację podmiotu, nadanie ratingu i późniejszy bieżący monitoring. Wysokość tych opłat uzależniona jest przede wszystkim od wielkości, rodzaju, skali i stopnia skomplikowania działalności ocenianego podmiotu. Jednocześnie poziom nadanego ratingu i oceny wiarygodności nigdy nie jest uzależniony od formy i wysokości wnoszonych przez oceniany podmiot opłat.

Ratingi i informacje mogą podlegać zmianie, bądź też wycofaniu w dowolnym momencie i z jakiegokolwiek powodu – decyzja o tym leży wyłącznie w gestii właściciela Ministerfinansow.pl. Właściciel Ministerfinansow.pl nie gwarantuje oraz nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość oraz aktualność wszelkich informacji o poziomie ratingów przekazywanych użytkownikom przez strony trzecie.

Wszelkie prawa autorskie i pokrewne, związane z informacjami zawartymi w serwisie Ministerfinansow.pl należą do właściciela serwisu Ministerfinansow.pl

Odsyłacze do i z innych witryn internetowych

Serwis internetowy Ministerfinansow.pl może zawierać odsyłacze (linki) do innych witryn internetowych, prowadzonych przez podmioty zewnętrzne. EuroRating nie bierze odpowiedzialności za treści zawarte w tych witrynach. Korzystanie z witryn stron trzecich wiąże się z podleganiem innym warunkom użytkowania oraz polityki prywatności.

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszej witryny internetowej za pośrednictwem odsyłaczy (linków) zamieszczanych w witrynach internetowych prowadzonych przez strony trzecie. Zamieszczenia odsyłacza do witryny Ministerfinansow.pl w innej witrynie nie musi oznaczać, że właściciel Ministerfinansow.pl wyraził bezpośrednią zgodę na umieszczenie takiego odsyłacza. Wobec tego właścicielowi serwisu Ministerfinansow.pl przysługuje prawo do usunięcia odsyłaczy w serwisach trzecich.

Lost Password

Sign Up